نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 701,724,075,625 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 61,842,255 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 61,842,255 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 62,050,076 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,347

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه كاردان

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه كاردان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عماد فلامرزي، محمدعلي كمالي دشت ارژنه، مرتضي زارعي بيدسكان

حسابرس:

موسسه حسابرسي سامان پندار